SKC Lohhof 1 : ESV Plattling 1
7 : 1
SKC Lohhof 2 : SKC Bavaria Pasing 3
3 : 5
SC Olching : SKC Lohhof 3
4 : 2
TSV Milbertshofen : SKC Lohhof 4
4 : 2

SKC Lohhof 1 : SG Siemens München Ost 1
6 : 2
SKC Waldfrieden : SKC Lohhof 2
4 : 2
SKC Lohhof 2 : SKC Waldfrieden
4 : 2
ESV Freimann : SKC Lohhof 3
3 : 3

SKC Lohhof 1 : TSV Milbertshofen 1
4 : 4
SKC Waldfrieden 2 : SKC Lohhof 2
6 : 2
SKC Lohhof 3 : SpG Neuaubing/Sendling 2
5 : 1
SKC Lohhof 4 : SKC Waldfrieden 4
4 : 2