SKC Lohhof 1 : SKC Germanen 1
7 : 1
TSV Milbertshofen 2 : SKC Lohhof 2
6 : 0

SKC Lohhof 1 : SKC Germanen 1
3 : 5
SpG Altmünchen/Aleman. : SKC Lohhof 3
4 : 2
SKC Lohhof 4 : TSV Turnerbund München 3
1 : 5

SpG Altmünchen/Alemannen 1 : SKC Lohhof 1
1 : 7
SKC Lohhof 2 : Zwölfer
3 : 5
SKC Lohhof 3 : Rot-Weiß München
0 : 6
SpG Neuaubing/Sendling 3 : SKC Lohhof 4
4 : 2